1. Šta je korupcija?

“Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga”
Član 2 Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

2. Kazne za korupciju u zdravstvu

DAVANJE, PRIMANJE I POSREDOVANJE U KORUPTIVNIM RADNJAMA SU KRIVIČNA DELA
Korupcija je krivično delo za koje su propisane zatvorske kazne.
Kazne se odnose na sve učesnike koruptivne radnje: zdravstvene radnike, pacijente, predstavnike farmaceutske kompanije ili posrednike.

PRIMANJE MITA - ZATVORSKA KAZNA (Krivični zakonik, član 367)
- mito primljen nakon intervencije (nije unapred obećan) - od 3 meseca do 3 godine;
- mito primljen pre intervencije za ono što je lekar morao da uradi - do 8 godina;
- mito primljen pre intervencije za ono što lekar nije smeo da uradi - do 12 godina.
- ukoliko je uhvaćen u korupciji predmet mita se oduzima.

DAVANJE MITA - ZATVORSKA KAZNA (Krivični zakonik, član 368)
- nuđenje, davanje ili obećanje mita pre intervencije koju je lekar dužan da preduzme - do 3 godine;
- podmićivanje lekara da uradi ono što ne bi smeo – kazna od 6 meseci do 5 godina.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI ZA KORUPCIJU
Ako ste dali mito počinili ste krivično delo, ipak ako se sami prijavite policiji ili tužilaštvu, i to pre nego što delo bude otkriveno, možete biti oslobođeni od kazne.

PRE NEGO ŠTO ODLUČITE DA PRIJAVITE KRIVIČNO DELO SA KORUPTIVNIM ELEMENTOM, PODSETITE SE:
(Krivični zakonik, član 334)
- lažno prijavljivanje je krivično delo (Prijava da je neko počinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a znate da to nije istina) - kazna od 3 meseca do 3 godine;
- za podmetanje tragova krivičnog dela - kazna od 6 meseci do 5 godina;
- ako sami sebe prijavite da ste počinili krivično delo iako niste - novčana kazna i 1 godina;
- davanje lažnog iskaza je krivično delo.

3. Oblici korupcije u zdravstvu

Korupcija u zdravstvu najčešće predstavlja krivično delo davanja i primanja mita ili zloupotrebu službenog položaja, a može biti i kombinacija oba.
Korupcija u zdravstvu se javlja u nekoliko oblika:
- primanje novca ili poklona od pacijenata,
- povezanost između medicinskih radnika u državnim ustanovama i njihovih kolega u privatnoj praksi (slanje u privatnu kliniku ili laboratoriju),
- sprega farmaceutske industrije i lekara (promovisanje lekova određene farmaceutske kompanije u zamenu za neku korist).

Traženje i primanje mita od pacijenata je krivično delo
Mito se najčešće daje u novcu, ali je i davanje poklona i drugih vrsta koristi takođe koruptivna radnja i podložna krivičnoj odgovornosti.
Svaka korist koju zdravstveni radnik dobije od pacijenta predstavlja krivično delo i zdravstveni radnik će biti pozvan na odgovornost.
Svejedno je da li:
- je zdravstveni radnik nešto tražio od pacijenta ili je pacijent to svojevoljno učinio;
- se to dogodilo pre ili posle obavljene usluge;
- dobio mito za nešto što je morao da učini ili za nešto što nije smeo.
Čak i kada zdravstveni radnik samo zatraži mito, a ne dobije ga, on čini krivično delo.

Odlaganje pružanja zdravstvenih usluga ponekad može biti indirektan način za vršenje pritiska na pacijenta da se upusti u koruptivne radnje. Naime, lekar ili drugo medicinsko osoblje moraju Vam dati adekvatno i medicinski utemeljeno objašnjenje takve odluke, u protivnom se možete obratiti ili načelniku službe ili zaštitniku prava pacijenata.
Posredovanje u koruptivnom delu je takođe krivično delo. Dakle, ako zdravstveni radnik ne traži mito sam, već preko neke druge osobe, i preko te osobe se koruptivna radnja ostvari, ta osoba je takođe odgovorna.
Zatvorska kazna preti i onome ko daje ili nudi mito.
Samo za dobro i zakonito obavljen posao medicinskom radniku sme se dati simboličan poklon male vrednosti. Onaj ko primi simboličan poklon posle radnje koju bi ionako morao da učini, jer mu je to u opisu radnog mesta, ne čini krivično delo.

Slanje pacijenata iz državne u privatnu praksu
Zdravstveni radnik ne sme upućivati pacijenta u svoju privatnu ordinaciju ili privatnu ordinaciju/laboratoriju drugih kolega radi pregleda koji su uključeni u zdravstveno osiguranje pacijenta. Moguće je da državne ustanove ne pružaju neke usluge koje su pacijentu potrebne ili da je potrebno puno vremena da pacijent dođe na red da bi dobio tu uslugu.
U takvim slučajevima, nakon obrazlaganja procedure u državnoj ustanovi, lekar može da preporuči pacijentu da ovu uslugu dobije na drugi način, odnosno da preporuči odlazak u privatnu praksu, ali ne bi trebalo da mu savetuje konkretno koju ordinaciju treba da poseti.
Ukoliko Vas lekar upućuje na neku konkretnu ordinaciju privatne prakse, daje Vam njihovu vizit kartu ili na sličan način povezuje sa istom, moguće je da lekar dobija neku protivuslugu za upućivanje pacijenata, to je naravno korupcija i krivično se kažnjava.

Zdravstveni radnici i farmaceutska industrija
Prilikom propisivanja lekova lekar uvek treba da vodi računa da se lekovi nalaze na pozitivnoj list,i odnosno da se dobijaju na recept. Ukoliko lekar insistira na nekom leku koji se nalazi na pozitivnoj listi, a proizvod je određene farmaceutske kuće, on treba da objasni pacijentu zašto propisuje baš taj određeni lek. Ukoliko pacijent nije u mogućnosti da taj lek kupi, lekar mu mora propisati adekvatnu zamenu za taj lek a koji se nalazi na pozitivnoj listi.
Naime, u ovakvim slučajevima može se raditi o tome da lekari preporučuju proizvode neke farmaceutske firme i propisuju pacijentima uvek baš njene lekove i preparate, jer im dotična farmaceutska kompanija daje zauzvrat nekakvu naknadu.
Lekari od promotera lekova mogu da prime samo simbolične poklone koji nemaju veću vrednost - olovke, kalendare, notese. Sve više od toga dužni su da odbiju i da o incidentu pismeno obaveste svog šefa.

4. Mehanizmi za zaštitu od korupcije u zdravstvu

Zaštita od korupcije u zdravstvu
Kada se dogodi neka od koruptivnih radnji treba da preduzmete mere da se zaštitite. Postoji nekoliko organa kojima se možete obratiti u zavisnosti od prirode radnje.

DIREKTNO ILI PREĆUTNO SU VAM TRAŽILI MITO – OBRATITE SE POLICIJI ILI TUŽILAŠTVU
I davanje i primanje mita su krivična dela. Ipak, ovo delo se teško dokazuje. Zato je važno da, ukoliko dođete u situaciju da Vam zdravstveni radnik traži mito slučaj odmah prijavite policiiji ili tužilaštvu. Oni će po službenoj dužnosti pokrenuti proceduru da Vas zaštite i istraže slučaj. Jedna od radnji koje policija u ovakvim slučajevima može preduzeti je obeležavanje novčanica koje se onda daju korumpiranom zdravstvenom radniku, pronalaženje obeleženog novca je gotovo neoboriv dokaz.

VAŽNO:
Da bi se krivično delo sa koruptivnim elementom dokazalo potrebno je da:
- slučaj prijavite policiji pre nego što date mito;
- imate dokaze (npr. obeležene novčanice koje Vam je dala policija);
- imate svedoke.

UKOLIKO VAS ŠALJU U PRIVATNU PRAKSU BEZ PREKE POTREBE ILI PROPISUJU VEĆE DOZE OD POTREBNIH - OBRATITE SE ZDRAVSTVENOJ INSPEKCIJI

Upućivanje na privatnu praksu ili upadljivo promovisanje leka koji nije na pozitivnoj listi - obratite se Zaštitniku prava pacijenata.
Ministarstvo zdravlja, Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju, 011 361-6256, Nemanjina 22-26 Beograd.

UKOLIKO SVI KOJIMA STE SE OBRATILI NISU ODREAGOVALI U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA - OBRATITE SE ZAŠTITNIKU PRAVA
Deligradska 16, 11000 Beograd, 011 2068 100, dežurni mobilni telefon 064 8768 505, e-mail: zastitnik@zastitnik.rs

Odlučno protiv korupcije u zdravstvu


Danas je počeo sa radom Prvi SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu! Svaki građanin može da prijavi korupciju slanjem poruke na broj 061/2444424. Ono što je posebno važno jeste da poruku primaju aktivisti Udruženja građana Srbija u pokretu, čime se garantuje anonimnost osobi koja prijavljuje...

Više

Ne primam mito, radim za platu


Nacrt prve Građanske antikorupcijske povelje, koja bi trebalo da bude istaknuta u svim domovima zdravlja u Beogradu...

Više

Srpski doktori zasad vrlo dobro prolaze kod građana


Zabranili su ocenjivanje rada lekara! Pogledaj ovo, uključi se i podrži akciju!

Više

Partneri na projektu

Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta

Koalicija organizacija civilnog društva za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta

Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta


Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta

Izdavanje ovog web sajta omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC). Stavovi izneti u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a. This web site is made possible by the support of the United States Agency for International Development (USAID) under the “Civil Society Advocacy Initiative” program, implemented by the Institute for Sustainable Communities. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of ISC, USAID or the United States Government.