Vrati se na sve vesti

Ne primam mito, radim za platu


Ovaj dokument će biti prvi takve vrste u Srbiji i na Balkanu, a nacrt teksta je napisan u saradnji sa Harvrad školom javnog zdravlja iz SAD-a, nakon ispitivanja mišljenja lekara i građana u Beogradu.
 
Cilj je da Povelja na jednostavan način prikaže koja su prava i obaveze građana i koji su mehanizmi za borbu protiv korupcije.
 
Isticanjem Povelje, domovi zdravlja se obavezuju da će korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti blagovremenu informaciju, mehanizme žalbe i obeštećenja, kao i transparentnost i odgovornost svog rada.
 
Povelja će sadžati Antikorupcijsku kontrolnu listu koja će pacijentima omogućiti da učestvuju u borbi protiv korupcije tako što će kontrolisati listu od 10 osnovnih procesa pri kojima se mogu javiti koruptivne radnje.
 
Ukoliko oni primete da se neka od navedenih radnji dešava u njihovoj zdravstvenoj ustanovi u Povelji će moći da nađu mehanizme koje svako može da preduzme kako bi sprečio korupciju.
 
UG „Srbija u pokretu” je kampanju “Ne primam mito – radim za platu” sprovodila u periodu 2009. - 2011. godine u Beogradu i još tri grada u Srbiji. Kampanju su podržali Instutut za održive zajednice, USAID i sve relevantne institucije zdravstvenog sistema.

Odlučno protiv korupcije u zdravstvu


Danas je počeo sa radom Prvi SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu! Svaki građanin može da prijavi korupciju slanjem poruke na broj 061/2444424. Ono što je posebno važno jeste da poruku primaju aktivisti Udruženja građana Srbija u pokretu, čime se garantuje anonimnost osobi koja prijavljuje...

Više

Ne primam mito, radim za platu


Nacrt prve Građanske antikorupcijske povelje, koja bi trebalo da bude istaknuta u svim domovima zdravlja u Beogradu...

Više

Srpski doktori zasad vrlo dobro prolaze kod građana


Zabranili su ocenjivanje rada lekara! Pogledaj ovo, uključi se i podrži akciju!

Više

Partneri na projektu

Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta

Koalicija organizacija civilnog društva za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta

Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta


Prijatelji projekta
Prijatelji projekta
Prijatelji projekta

Izdavanje ovog web sajta omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC). Stavovi izneti u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a. This web site is made possible by the support of the United States Agency for International Development (USAID) under the “Civil Society Advocacy Initiative” program, implemented by the Institute for Sustainable Communities. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of ISC, USAID or the United States Government.